Uw publicatie door DNB Groep

DNB Groep heeft een compleet pakket van grafische dienstverlening dat begint bij ontwerp en eindigt bij productie en aflevering. Met de modernste faciliteiten staan onze vakmensen tot uw beschikking tijdens het hele traject van planning, advies, creatie en productie. Hierbij staan natuurlijk steeds uw wensen en mogelijkheden centraal en onze publicatie-adviseur staat u graag met raad en daad terzijde. De onderstaande lijst geeft u alvast een beeld in twaalf stappen van alle noodzakelijke gegevens die bij de voorbereiding van een nieuwe publicatie nodig zijn.

I. Formaat
In de meeste gevallen kiest een stichting of vereniging voor een brochure op het bekende A5 formaat. Ook kan er in specifieke gevallen gekozen worden voor een A4 magazine. Het A4 formaat is veelal een jubileumformaat, want moet in voorkomende gevallen juist afwijken van het reguliere A5 formaat. Verder behoren posters, folders en certificaten ook tot de mogelijkheden.

II. Omslag
De omslag is de eerste kennismaking van de lezer met de publicatie. Een aantrekkelijke en herkenbare omslag is dus erg belangrijk. Om herkenbaarheid te creëren en verder te ontwikkelen wordt daarom veelal gekozen voor een vaste vooromslag, welke bij iedere publicatie wordt gebruikt. En natuurlijk kan het logo of embleem van de stichting of vereniging in de originele kleurstelling op de vooromslag worden verwerkt.

III. Frequentie
De frequentie geeft aan hoe vaak per jaar uw organisatie de publicatie wenst uit te geven. Een periodiek verschijnt vier maal per jaar, dat wil zeggen elk kwartaal. Een jubileumuitgave is eenmalig. In voorkomende gevallen kan overigens ook gekozen worden voor een andere frequentie.

IV. Distributie
Voor de verspreiding en de hiermee gepaard gaande (porto) kosten dient uw organisatie zelf zorg te dragen. Houdt u daarom in verband hiermee altijd rekening met het aantal edities per jaar.

V. Oplage
Het aantal exemplaren dat gedrukt moet worden dient vroegtijdig te worden bepaald in verband met de planning en logistiek van de drukkerij.

VI. Kopij
Uw organisatie levert zelf de kopij aan en dit kan op vele manieren. Denkt u hierbij aan e-mail, WE-transfer, eventueel hand geschreven teksten of ouderwets degelijk typewerk. Alles kan en mag, en het eindresultaat is er niet minder om. Onze enthousiaste en veelzijdige grafische specialisten staan altijd voor u klaar. Onze ervaring met vele sociaal en cultureel actieve organisaties in het hele land en de positieve inspanningen van bestuursleden of vrijwilligers van uw organisatie staan zonder twijfel garant voor een constructieve samenwerking met als eindresultaat een mooie, goed verzorgde publicatie.

VII. Aantal pagina’s
Hoewel het aantal pagina’s redactioneel natuurlijk afhangt van de hoeveelheid copy, is het in de regel gebruikelijk om 16 tot 24 pagina’s redactioneel te vullen. Dit is inclusief voorwoord, foto’s, illustraties, enz.

VIII. Layout
De layout is het resultaat van een juiste mix van een goed vormgegeven publicatie die uitnodigt tot lezen en natuurlijk een kwestie van smaak. Veelal heeft een stichting of vereniging iemand binnen de organisatie die belast is met de begeleiding van de publicatie en dit is vaak de aangewezen persoon voor een gekwalificeerd oordeel over de uiteindelijke layout.

IX. Zetproef
Voordat de publicatie feitelijk gedrukt wordt ontvangt uw organisatie de finale zetproef ten behoeve van controle, correctie en eventuele aanvullingen.

X. Aflevering
De aflevering van het drukwerk vindt plaats in een beschermende verpakking, per koerier en franco afgeleverd op één adres in Nederland.

XI. DNB Groep en het milieu
DNB Groep is een modern en milieubewust bedrijf dat al haar publicaties uitgeeft op papier dat voldoet aan de meest stringente milieueisen. Uw publicatie wordt bijvoorbeeld op chloorvrij en ongebleekt papier gedrukt. De milieunormen in de grafische branche liggen bovendien hoog en worden door de overheid streng gecontroleerd. Dit betekent echter niet dat er concessies aan de kwaliteit van uw drukwerk worden verleend.

XII. Contract
Wanneer beide partijen tot volle tevredenheid overeenstemming hebben bereikt over alle wensen en mogelijkheden voor een gratis publicatie met het SponsorPublicatieConcept kan het garantiecontract tussen de opdrachtgever en DNB Groep worden getekend. Garantiecontract: Met het garantiecontract wordt bedoeld dat alle voorkomende kosten zoals zetwerk, layout/vormgeving en drukken door DNB Groep gemaakt, geheel door DNB Groep worden bekostigd. Er zijn vier verschillende manieren om met DNB Groep te communiceren; persoonlijk bezoek, post, telefoon en email. Het is bijna altijd mogelijk om tijdens kantooruren met één van onze medewerkers, van welke afdeling dan ook, contact te hebben. U kunt uw bericht direct aan de betreffende afdeling voorleggen die dit direct in behandeling zal nemen. Elk bericht wordt binnen een werkdag afgehandeld. Mocht u een klacht hebben over enige vorm van onze bedrijfscommunicatie, dan kunt u dit rechtstreeks kenbaar maken aan DNB Groep.

Correspondentieadres:
Postbus 204
9600 AE Hoogezand
Tel.: 0598-398800
E-mail: receptie@dnbgroep.nl
www.dnbgroep.nl