© Copyright DNB Groep 2022

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site ( dnbgroep.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij DNB Groep of zijn gelicenseerd aan DNB Groep.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door DNB Groep of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© DNB Groep”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de DNB Groep niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. DNB Groep aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. DNB Groep geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites, en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.DNB Groep voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld; stuur hiervoor een mail naar: receptie@dnbgroep.nl met als onderwerp “link naar DNB Groep”.