Bij DNB Groep staat een veilige werkomgeving hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend is het bij ieder bedrijf van uiterst belang dat het bedrijf haar medewerkers een veilige werkomgeving kan aanbieden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bedrijfshulpverlening-team (BHV). BHV is de hulp die wordt gegeven/verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een bedrijf/organisatie die de veiligheid en/of gezondheid van haar medewerkers en overige aanwezigen (bezoekers) in gevaar kunnen brengen. Hierbij kunt u denken aan brand en ongevallen. DNB Groep heeft 50 medewerkers. Van de 50 medewerkers zijn er 10 medewerkers BHV-gecertificeerd die jaarlijks op herhalingscursus gaan. Kortom, een zeer royale BHV-bezetting. Om BHV-gecertificeerd te worden dient er een cursus te worden afgelegd die bestaat uit twee onderdelen:

  1. Levensreddende Eerste Hulp
  2. Brand en Ontruiming

Naast de jaarlijkse BHV-herhalingscursus bij DNB Groep worden de volgende activiteiten ondernomen:

  1. Regelmatig zitten de BHV-medewerkers bij elkaar om mogelijke situaties te bespreken.
  2. Maandelijks wordt het brandalarm gecontroleerd.
  3. Een aantal keren per jaar worden de artikelen in de EHBO-koffers gecontroleerd op houdbaarheid- en volledigheid.
  4. Te allen tijde zorgt DNB Groep voor een schone en daarmee veiligere werkomgeving.

Jaarlijks wordt er door DNB Groep in overleg met het BHV-team gekeken op welk gebied er (extra) kan worden bijgedragen om voor de medewerkers een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren.