Publiceren met DNB Groep
Elke vereniging of stichting heeft de mogelijkheid om te laten toetsen of hun bestaande of nieuw op te richten verenigingsblad geheel kosteloos door DNB Groep kan worden verzorgd. Vanaf de opmaak tot en met het afleveren op het gewenste adres.
Het mag niet uitmaken of uw organisatie landelijk, regionaal of zelfs plaatselijk actief is.
Regelmatig worden door onze marketing- en communicatieafdeling aanvragen beoordeeld of een gratis publicatie met het SponsorPublicatieConcept van DNB Groep mogelijk is.

Een gratis publicatie …… zo werkt het !
Het SponsorPublicatieConcept van DNB GROEP B.V. verstevigt uw identiteit en imago verbetert uw marketing mix.
DNB Groep verzorgt periodieke, eenmalige en thematische uitgaven ten behoeve van vele verschillende organisaties in het hele land.Hierbij moet gedacht worden aan tijdloze voorlichtingsbrochures, ad hoc uitgaven en projectmatige publicitaire uitingen. Iedere organisatie die haar achterban regelmatig wil informeren of thematisch naar een bepaalde doelgroep aan informatieoverdracht wil doen, is vaak afhankelijk van een bepaalde manier van fondsenwerving. Dit moet vaak in eigen beheer worden georganiseerd. DNB Groep biedt uw organisatie de mogelijkheid om (geheel kosteloos) d.m.v. sponsorbemiddeling een publicitaire uiting te ondersteunen.

Het SponsorPublicatieConcept van DNB Groep
Het SponsorPublicatieConcept van DNB Groep stelt stichtingen, verenigingen en fondsen in het hele land in staat om voor rekening vande uitgever op professionele wijze een magazine, brochure, poster of folder uit te geven. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat u met het SponsorPublicatieConcept veel geld bespaart, dat nu ten goede kan komen aan uw organisatie en haar doelstellingen. Het SponsorPublicatieConcept biedt u echter méér dan kostenvoordelen alleen.

Een geheel kosteloze publicatie voor uw organisatie?
Zoals u weet zijn in Nederland zeer vele maatschappelijke organisaties actief op sociaal- en cultureel gebied. Vrijwel allemaal opereren dezeorganisaties in stichtings- of verenigingsverband en zijn in belangrijke mate afhankelijk van vrijwilligers, sponsoren, leden en donateurs, die zich veel tijd en inspanning getroosten om de doelstellingen van HUN organisatie te realiseren.Essentieel voor het realiseren van ook uw doelstellingen is een goede communicatie naar de doelgroepen binnen en buiten uw organisatie.Een goede en professionele communicatie door de publicatie van een magazine, brochure, poster of folder onderstreept het maatschappelijk belang van uw organisatie en kan als marketinginstrument bijdragen aan het verder verwezenlijken van uw doelstellingen.Maar goede communicatie is duur. Het in eigen beheer publiceren van een aantrekkelijk en herkenbaar verenigingsorgaan kost u bovendien veel tijd en energie en legt een groot beslag op de vaak schaarse middelen. Met DNB Groep als publicatiepartner, krijgt uw vereniging,stichting of fonds een uitgelezen kans om GRATIS op professionele wijze te communiceren met de achterban.Het SponsorPublicatieConcept van DNB Groep garandeert u namelijk een tot in de puntjes verzorgde uitgave, neemt u veel werk uit handen, bespaart u tijd en kost u -inderdaad- helemaal niets!