Stichting Veilig Onderwijs


Stichting Veilig Onderwijs streeft de volgende doelstellingen na:

Het geven van informatie, advies en ondersteuning aan ouders en scholen om het onderwijs zo veilig mogelijk te maken.
De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:
Het verrichten van diverse handelingen/activiteiten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Veilig Onderwijs is opgezet om het onderwijs goede handvatten en tools te bieden om te komen tot een sociaal veilig schoolklimaat”. Dit doen we door het maken van het schoolbeleid, het monitoren en het evalueren.  Tevens heeft SVO alle kennis en professionals in huis om het schoolbeleid veilig en in balans te houden, zodat scholen voldoen aan de wet” Hiervoor ontvangt iedere school het predicaat de Sociaal Veilige School” .

Tevens zal Stichting Veilig Onderwijs onderzoeken doen naar alle tools die nodig zijn voor een sociaal veilig schoolklimaat.

Stichting Veilig Onderwijs
Manitobadreef 11, 1ste etage
3565 CH Utrecht
T 0346 – 550 655
E-mail: contact@stichtingveiligonderwijs.nl
Website: www.stichtingveiligonderwijs.nl