Harttrimclub Delft


De harttrimclub Delft en omstreken
 is een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte als achtergrond, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij het sociale contact zeker niet onbelangrijk is. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent.

Secretariaat:
Postbus 44, 2600 AA Delft
Telefoon: 015 2190181
E-mail: secretaris@harttrimclubdelft.nl
www.harttrimclubdelft.nl