Harttrimclub Delft

De harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte als achtergrond, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij het sociale contact zeker niet onbelangrijk is. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent.

Secretariaat:
Postbus 44. 2600 AA Delft
Tel: 079-360 09 84
E-mail: secretaris@hartrinmclubdelft.nl
WW: www.hartrinmclubdelft.nl